zaterdag 22 april 2023

Het wachten

manifesteert zich in repeterende beelden van datgene waarop ik wacht
 een zich steeds weer herhalend landschap

 Tot als stollende lava de beelden langzaam tot stilstand komen, de werkelijkheid zich toont in verwarrende realiteit

 Aarzelend beweeg ik mij in deze chaos, struikelend, maar niet vallend openbaart zich een ander steeds wisselend perspectief


Het wachten voorbij