donderdag 14 februari 2013

De ziel van het Oranjekanaal


De klanken van de tjalken

de stemmen van de kerels

scheepsjagers op jacht

en de vrouwen in de liene


werden overstemd door

ronkende scheepsmotoren

gejammer bij de bruggen

over brood hen uit de mond genomentoch bleek het slechts de prelude

van het latere slotkoor

de ware bestemming van het kanaal


want zie, voor de stille sluizen

het rustig kabbelende water

aanmerende koeten met jong gebroed

wandelaars

die verademing ademen


een enkel bootje dat voorbij vaart


buigen bomen

hun kronen neerwaarts

in schijnbare eerbied

als een eeuwige dankbetuiging


voor dit fraaie debacle
 
 
 
Drents Diep over het Oranjekanaal: